Sme členom Asociácie Cestovných kancelárií v Turecku. Jednou z podmienok členstva a vydanie povolenia na podnikanie v cestovnom ruchu je povinnosť mať uzatvorené zákonné poistenie. Všetky nami organizované výlety a akcie sú poistené. Vami uzatvorené cestovné poistenie v Českej republike zahŕňa ošetrenie / vyšetrenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach po celom Turecku. Poistenie tiež zahŕňa náklady na liečenie KL a následky nehôd. Pokrýva všetky choroby a nehody, ktoré sa vyskytnú počas vašej dovolenky: nehody pri bazéne, na pláži, pri chôdzi, prehliadky pamiatok. Cesty mimo hotel a letovisko s miestnou cestovnou kanceláriou vrátane voliteľných výletov sú kryté týmto poistením. Nie je pravdou, že sa Vaše poistenie nevzťahuje na aktivity vrátane výletov mimo hotel. Ak cestujete s rezidentom alebo s našou cestovnou kanceláriou, poistenie je vždy platné a vykonateľné. Vy ako poistenec musíte iba v prípade potreby kontaktovať poisťovateľa (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov z angl. General Data Protection Regulation – GDPR). Poistenie však nebude uznané v prípade, že spôsobíte nehodu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Klienti trpiaci chronickým ochorením musia mať pre tieto prípady ďalšie pripoistenia.

 

Chcete mať aktuálne informácie?

Novinky, akcie do Vašeho e–mailu

*Nikdy neposielame spam