Koronavirus  v souvislosti  s  dovolenou  v Turecku v roce 2020

Turecký ministr cestovního ruchu a kultury Mehmet Ersoy uvedl, že Turecko bude jedním z prvních na světě, kdo obnoví mezinárodní cestovní ruch po zrušení omezení  způsobených onemocněním Koronavirem  COVID -19. Bude však fungovat podle nově nastavených pravidel s hlavním důrazem kladeným na zajištění bezpečnosti klientů.

Změny pravidel v oblasti cestovním ruchu v Turecku v souvislosti  s onemocněním  Koronavirem COVID-19


Turecké ministerstvo cestovního ruchu a kultury  zavede certifikaci  turistických zařízení z hlediska bezpečnosti  a s přísným dohledem nad dodržováním hygienických norem v souvislosti  s onemocněním Koronavirem COVID-19. Pro turisty nebude platit žádná povinnost s předkládáním tzv. „Zdravotního osvědčení“. Certifikace bude sice ze strany poskytovatelů ubytování a služeb dobrovolná, ale bez této certifikace nebude mít poskytovatel možnost ubytovávat a nabízet služby zahraničním turistům. Certifikace bude zahrnovat všechny aspekty turistického procesu: příjezd, dopravu, ubytování a volný čas klientů.

Osvědčení budou mimo jiné zahrnovat:
• letecké společnosti
• dopravce,
• hotelová zařízení, restaurace
• muzea,
• včetně personálu pracujícím ve výše uvedených institucích.

Hotely budou garantovat sociální odstup klientů, provádět pravidelnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci, kontrolovat zdraví zaměstnanců a poskytovat jim i svým hostům osobní ochranné prostředky. Pravidelně musí provádět odpovídající pandemické školení zaměstnanců.

Jak ministr zdůraznil, certifikace bude probíhat, až do doby, obnovení mezinárodních letů. Předpokládá se, že turistická zařízení a další poskytovatelé služeb obdrží certifikáty do konce měsíce května. Ministerstvo je přesvědčeno, že certifikační systém, který Turecko zavede, se stane příkladem a návodem pro celý svět. Pro uznání certifikace v rámci světa, budou do této certifikace turistických zařízení zapojeny i zahraniční společnosti a respektovaní odborníci z oblasti zdravotnictví. Jak ministr zdůraznil, zavedený systém certifikace není lékem na Koronavir, ale je cílem pomoci obnovení cestovního ruchu v celém světě sdůrazem kladeným na potřeby klientů.

Obnovení mezinárodního letového provozu bude postupné. Letový provoz bude zpočátku založen na obnovení vnitrostátních linek. Podle nynějších výsledků v boji s Koronavirem  COVID-19 hovoří prognózy o tom, že se situace bude postupně stabilizovat po druhém květnovém týdnu.

Antalya – příprava na certifikaci objektů v boji proti koronaviru COVID-19

Úřady pečlivě sledují situaci v turistických oblastech, včetně Antalye. Podle dosavadních informací ministerstva se začíná vše stabilizovat a vracet k normálu. Počet nově infikovaných lidí je velmi nízký a celkové prognózy se zlepšují každým dnem. Certifikace zahájí  Antalya  během dalších dvou týdnů. Dalším krokem bude uvolnění mezinárodní letecké dopravy v souladu a po dohodě s ostatními státy. Všechny subjekty, které projdou certifikací, budou oficiálně zveřejněni na webových stránkách ministerstva. Tyto informace také převezmou a zveřejní  všichni  Tour-operátoři a letecké společnosti  na svých webových stránkách a ostatních komunikačních kanálech.

Které země a kdy, se vrátí na dovolenou do Turecka v roce 2020?

Podle vyjádření ministra Mehmeta  Ersoyho bude příjezd zahraničních turistů zahájen nejdříve v prvním červnovém týdnu. Obnovení leteckých spojů směrem do Turecka začne s největší pravděpodobností na asijských trzích a dále budou následovat  severoevropské a středoevropské země, jako je například Německo nebo Rakousko. V těchto zemích se daří s Koronavirem velmi dobře bojovat a situace se rapidně zlepšuje. Nejistota zatím přetrvává v Rusku a Velké Británii.
Koronavirus  COVID-19 změní do budoucna koncept cestovního ruchu. Od roku 2021 se hosté s největší pravděpodobností zaměří zejména na zdraví a hygienu při výběru svých turistických destinací. Turecko bude na takové změny plně připraveno!

Přípravné práce komise, již započali !