Stravování formou bufetů (švédských stolů) bude zrušeno. Rouška ​​bude povinná!

Turecko začne na konci května s otevíráním vybraných hotelů splňujících přísná hygienická kritéria, která budou postupně upřesňována.


Hotelové komplexy, u nichž se očekává zahájení provozu již od konce května, nebudou fungovat jako tzv.„all Inclusive“. Stravování nebude probíhat formou bufetu a bude snížený počet lehátek na plážích. Hotely budou fungovat na poloviční kapacitu.

Po setkání ministra kultury a cestovního ruchu Mehmeta Nuri Ersoye se zástupci z odvětví cestovního ruchu se dohodlo, že všechny hotely přijmou níže uvedená nařízení/opatření.

Systém all-inclusive bude zrušen…

Podle informací poskytnutých společností Ersoy se plánuje zrušení stravování klientů formou tzv. otevřeného bufetu. Stravování bude poskytováno  pouze formou „Á la Carte“.

Speciální oděv a ochranná rouška na obličej podmínkou …

Z důvodu ochrany proti nakažení koronavirem Covid-19 jsou plánována nařízení/opatření nejen v hotelích, ale také v restauracích a zábavných centrech daného regionu. U vstupů do obchodních center, restaurací, památek a dalších veřejných míst budou přítomni vyškolení pracovníci, vybavení ochrannými pomůckami. Restaurace budou mít snížený počet míst a personál bude mít k dispozici ochranné pomůcky nejen pro sebe, ale i pro zákazníky. Některé hotely budou moci nabídnout rodinám soukromé apartmány s výběrem vlastní pláže. V hotelových zařízeních se také zvýší počet zdravotních pracovníků. Zdravotní personál bude klientům k dispozici každý den  24 hodin denně.
Informace k letecké dopravě

Předpokládá se, že po otevření hotelů, bude zahájen letecký provoz nejdříve na vnitrostátních linkách a poté postupně i na mezinárodních. Optimistické prognózy hovoří o nastartování zahraniční turistiky nejpozději do konce srpna tohoto roku. V září budeme v nastaveném trendu pokračovat a spolupracovat se všemi státy, které umožní svým občanům do naší země cestovat. Jedním z navržených řešení je prodej letenek s omezenými počty sedadel (prostřední sedadlo zůstane prázdné), omezit stravovací služby na palubě a upřednostnit elektronický prodej letenek.

Prezident cestovního ruchu Bağkaya prohlásil: vidíme, že rodina má malý penzión

President cestovního ruchu Bağlıka: v červenci a srpnu může dojít k oživení domácího cestovního ruchu. Občané budou tento rok preferovat alternativní dovolenou v penziónech a apartmánech hotelového typu. Vzhledem k tomu, že hotely nebudou plně vytížené, je velkým předpokladem nárůst cen.

Ministr Ersoy prohlásil: „můžete vyrazit na rekreanty“

V boji proti epidemii se vše, dle aktuálních čísel vyvíjí pozitivně  a pokud se situace nebude zhoršovat, není problém zahájit domácí turistiku ke konci května. Turistická sezóna bude zahájena prvně řízenými vnitrostátními lety. Vytvořili jsme certifikační radu a stanovili jasná pravidla. Naše jednání se zástupci z oboru cestovního ruchu stále pokračují. Všichni, kteří se zaváží a splní přísná bezpečnostní a hygienická pravidla, obdrží certifikát, umožňující přijímat zahraniční klientelu. Můžeme otevřít hranice zemím, které se dokázali vypořádat s koronavirem.